Werkdruk/-stress onderzoek

Werkstress is beroepsziekte #1 in Nederland. Ontdek hoe het ervoor staat met de werkdruk/-stress in jouw organisatie

Gefundeerd inzicht

Meten is weten

Preventiegericht

Actiegericht 

Gezonde spanning in het werk kan heel goed zijn, dat weten we allemaal. Maar structurele werkstress levert vermindering van werkgeluk op, en aantasting van samenwerking en prestaties. Om over een verpeste werksfeer nog niet te praten. Confronterende feiten, en vooral: schadelijke feiten.

Te veel werkstress kan leiden tot gezondheidsproblemen, uitval en vertrek van medewerkers. Hoe komt het, dat we ook dat eigenlijk allemaal wel weten? Omdat werkstress -helaas- beroepsziekte nummer één is en zich dus vaak laat zien. Een twijfelachtige eerste plaats.

Is werkdruk/werkstress ook in jullie organisatie een aandachtspunt, of misschien zelfs een issue? We helpen je graag om met dit probleem om te gaan, en ook om doelgericht naar preventie te kijken. Want het is belangrijk dat medewerkers lekker in hun vel zitten, en op een gezonde manier kunnen bijdragen aan resultaat en succes van de organisatie.

Uit onderzoek in eigen land is gebleken dat de volgende factoren belangrijke oorzaken van werkstress kunnen zijn:

 • Ongewenst gedrag op het werk (sociale en/of psychologische onveiligheid)
 • Te weinig autonomie (strak keurslijf), of juist te veel (aan lot overgelaten worden)
 • Te veel focus op wat verkeerd gaat / negatieve ‘cultuur’ binnen de organisatie
 • Combinatiedruk (belasting vanuit werk én vanuit andere factoren)
 • Verharding van de maatschappij (belastende of zelfs onveilige klantcontacten)
 • Loopbaan past niet bij de persoon (en/of te weinig relevante ontwikkelingsmogelijkheden)
 • Grote verschillen binnen medewerkersbestand (bijv. leeftijd, hiërarchie, achtergrond)
 • Gevolgen van (veranderingen in) wet- en regelgeving

Zoals de meeste lijstjes is ook deze opsomming niet volledig. En uiteraard ligt voor de hand dat een te hoge werkbelasting, een onjuiste ‘match’ tussen persoon en werk, en een gebrek aan zingeving ook werkstress-veroorzakende factoren (kunnen) zijn.

Hebben jullie in de eigen organisatie een goed beeld van welke factoren werkdruk en werkstress veroorzaken? Hoe is de psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers, en welke overeenkomsten en verschillen zijn er op dat gebied tussen bijvoorbeeld bepaalde afdelingen, teams, functies? Weten jullie wat er op het gebied van werkdruk en werkstress precies bij de medewerkers leeft? En hebben jullie ook een beeld van ‘stille’ of verborgen werkstress?

Herken je een of meer van de volgende signalen bij een of meer medewerkers, of breder in je team, wees dan alert:

 • Terugloop in productiviteit
 • Moeite met veranderingen / afname van flexibiliteit
 • Cynisme over de werkdruk en/of over de organisatie
 • Concrete klachten, of juist ‘terugtrekken in schulp’
 • Ontevredenheid en irritaties
 • Ziekmeldingen of zelfs uitval

Ook dit lijstje is niet compleet. Herken deze en andere werkstress-signalen, en onderzoek ze. Gaat het om meer dan een incidenteel signaal, of zie je dit soort signalen breder in je team of organisatie? Ga niet af op een enkele indruk maar zorg dat je er een goed gefundeerd beeld van hebt.

Voordat je kunt beginnen aan doelgericht oplossen van het probleem moet je goed zicht hebben van wat er bij de mensen speelt. Onze experts helpen je met onderzoek en met het duiden van de resultaten. Ook geven ze advies over wat je kunt doen om werkstress aan te pakken en verder te voorkomen.

 

Kun je de werkdruk- en werkstressbeleving van medewerkers meten?

Vaak wordt gezegd dat werkstress het subjectieve gevolg is van de werkdruk; de reacties van de medewerker op wat in werksituatie van hem wordt verwacht en op andere factoren die binnen de werksituatie invloed op de medewerker hebben. Uiteraard kan dit per situatie en per persoon verschillen.

Je kunt het ‘meten’ door de beleving van medewerkers op dit gebied te onderzoeken, aan de hand van een veelheid aan aspecten die relateren aan werkdruk en werkstress. Dat is beslist de moeite waard. We noemen dit Werkgeluk- en Werkstress-onderzoek.

De uitkomsten geven je een gefundeerd inzicht in hoe het met de deelnemende medewerkers gesteld is qua beleving van werkdruk en werkstress. Zo weet je waar het op gebied van werkdruk en werkstress goed gaat en waar het beter kan of moet.

Door werkdruk- en werkstressbeleving periodiek of zelfs continu te meten, krijg je ook inzicht in ontwikkelingen over de tijd en zie je wat het effect van interventies is. Op basis daarvan kun je doelgericht inzetten op werkstress-reductie, en waar nodig kun je op tijd in het proces bijsturen.

Werkdruk- en Werkstressonderzoek door Darwin on the Job

We onderzoeken werkdruk- en werkstressbeleving op twee manieren:

 1. Via onze digitale Werkdruk- en Werkstress Monitor. Deze digitale monitor meet (naar keuze periodiek of doorlopend) de beleving van medewerkers op vele aspecten op het gebied van werkdruk en werkstress. Dat levert zowel kwantitatieve als kwalitatieve inzichten op. Ook kun je trends over de tijd en verschillen tussen groepen medewerkers zien, bijvoorbeeld per afdeling, team, leeftijdsgroep, etc. De ervaring is dat medewerkers de digitale monitor aantrekkelijk vinden. Dat draagt bij aan een zo hoog mogelijke response. De resultaten zijn gevalideerd en de monitor is volledig AVG-proof. Je ontvangt duiding en advies van onze experts over mogelijke acties en preventiemaatregelen. Met de inzichten vanuit de monitor kun je concreet aan de slag.
 2. Via Werkdruk- en Werkstress Interviews. Onze experts interviewen medewerkers over hun beleving op deze gebieden. Dit is een kwalitatief onderzoek, waarbij we vooral goed luisteren en aandacht geven. De interviews vinden plaats hetzij in het verlengde van verworven inzichten uit de Werkdruk- en Werkstress Monitor, hetzij los daarvan wanneer er stevige signalen zijn van problemen op gebied van werkdruk of werkstress.

Borging

De resultaten uit het Werkdruk- en Werkstressonderzoek zijn het meest bestendig als je het periodiek uitvoert. Door meten en analyseren krijg je een beeld van het effect van ingezette acties en gerealiseerde veranderingen. Vinger aan de pols.

Door de resultaten met de medewerkers te delen zorg je tegelijk ook voor betrokkenheid, en laat je zien dat er een continue aandacht van het management is voor een goede werksituatie, vrij van ongezonde werkdruk en werkstress.

Wat kun je van ons verwachten?

We maken de beleving van werkdruk en werkstress concreet inzichtelijk voor de verschillende niveaus/groepen in de organisatie.

We zorgen voor veilige en prettige (gespreks)omgeving voor de betrokkenen.

We geven aanbevelingen voor verbeteringen en/of voor vasthouden van wat goed gaat.

We begeleiden jullie zo lang als jullie dat nodig vinden.

Maak kennis met de onderzoekers

Pieter van der Harst

Drs. Pieter van der Harst

Coach (persoonlijk en teams).
NLP practitioner.
Senior onderzoeker.

Profiel en contactgegevens →
Rik Hospers

Rik Hospers MA MSc

Training, coaching & counseling (teams, individueel).
Senior onderzoeker.
Organisatiecultuur & organisatieprocessen.
Morele leerprocessen, integriteit & leiderschap.

Profiel en contactgegevens →
Liesbeth Feikema

Dr. Liesbeth Feikema MA LLM

Trainer Integriteitsvraagstukken.
Senior onderzoeker.
Integriteits- en Integraliteitscoach.

Profiel en contactgegevens →
Anita Regout

Drs. Anita Regout

Trainer Communicatie & Conflicthantering.
Senior onderzoeker.
Customer Success Manager.

Profiel en contactgegevens →
Jaap van Leent

Jaap van Leent

Directeur.
Bedrijfsstrategie.
Business development.

Profiel en contactgegevens →

Interesse in Werkdruk/-stress onderzoek?

Plan een vrijblijvend intakegesprek in. Tijdens dit gesprek maak je kennis met een van onze onderzoekers.

Indien er een goede klik is stellen we een traject op maat voor en ga je direct aan de slag!

Anita Regout

Anita Regout
Customer success manager

Interesse in Werkdruk/-stress onderzoek?

Plan een vrijblijvend intakegesprek in. Tijdens dit gesprek maak je kennis met een van onze onderzoekers.

Indien er een goede klik is stellen we een traject op maat voor en ga je direct aan de slag!

Bel ons via 085 130 87 68 of mail advies@darwinonthejob.nl.

Anita Regout

Anita Regout
Customer success manager