Versterk de interactie binnen je team met 3 kernthema’s en 7 actiepunten [+ Gratis Scan]

Paul Walters

Founding partner Darwin on the Job. Executive coach.
Versterk de interactie binnen je team

Goed samenwerken: pure winst door ‘Social Fitness’

Overal waar mensen samenwerken is interactie. Hoe beter de interactie, hoe groter het werkplezier en hoe beter de resultaten. Per saldo gaat dit over Social Fitness: de mate waarin mensen in staat zijn (en blijven) tot effectieve interactie binnen een veranderende werkomgeving.

In dit blog benoem ik kort 3 thema’s en geef ik 7 praktische actiepunten die wérken, waarmee je de Social Fitness binnen je team onderhoudt en versterkt. Pure winst voor mens en bedrijf!

Social Fitness: praktisch concept met een (serieuze) knipoog naar Darwin

Eerst even iets over de achtergrond van het Social Fitness concept. In zijn evolutietheorie beschreef Charles Darwin de ‘natuurlijke selectie’. Daar koppelde hij de (van zijn vriend Spencer afkomstige) term survival of de fittest aan.

Transponeer je dat naar een sociale omgeving, bijvoorbeeld een afdeling of je team, dan hebben we een concept nodig dat hierbij aansluit; een concept dat verwijst naar sociale geschiktheid. Daar heb ik destijds de benaming Social Fitness voor gekozen. (Zie: ‘Wat struisvogels en ondernemers vooral níet doen’.) Dit concept is inmiddels op zeer goede wijze geoperationaliseerd door Darwin on the Job.

Het Social Fitness concept gaat ervan uit dat mensen in hun werkomgeving het best gedijen naarmate ze daar gezien de omstandigheden geschikt (‘fit’) voor zijn en blijven. Dat vraagt om doorlopend onderhoud van hun interactievaardigheden, en waar nodig om versterking daarvan; zéker in een dynamische werkomgeving met uiteenlopende visies en continu veranderende omstandigheden. Daarom:

Met elkaar werken aan Social Fitness: winst voor iedereen

Naarmate wat je kan klopt met wat je doet in je functie, kom je daarin beter tot je recht en zal je er meer succes en voldoening in hebben. Dat geldt ook binnen de interactie met je collega’s. Hoe soepeler en effectiever de onderlinge interactie is, des te beter en prettiger de contacten en werkprocessen lopen. Dat betaalt zich uit, bijvoorbeeld in:

 • meer plezier in je werk
 • betere kansen en meer zelfverwezenlijking
 • meer succes voor jezelf, je team en de organisatie
 • goede onderlinge sfeer
 • minder verzuim en verloop

Daarom staan bij Social Fitness interactievaardigheden centraal. De interactie binnen je team moet goed zijn, zodat het plezierig en effectief is om met elkaar samen te werken. Waarschijnlijk herken je dit. Of vind je dat er hier misschien nog wel iets te verbeteren valt? Zie dat dan niet als een manco, maar als een kans die je direct kunt aanpakken, met winst voor iedereen.

3 kernthema’s waarop je als team de Social Fitness kunt versterken

Hier zijn 3 kernthema’s die rechtstreeks koppelen aan Social Fitness. Op welke daarvan zou er voor jou en je collega’s winst te behalen zijn?

1. Communicatie

In mijn rol als mediator en executive coach heb ik gezien en ervaren, hoe ongelooflijk belangrijk goede communicatie op het werk is. Zit er iets niet lekker in de communicatie? Vaak is dat inderdaad het geval. We weten het allemaal, en we benoemen het ook allemaal, maar daar moet het niet bij blijven.

Erover klagen helpt niet, aanpakken wel. Daar zijn twee voorafgaande stappen voor nodig: herkennen en erkennen. Herken je het probleem niet, of zie je het wel maar ontken je het of kijk je er niet naar, dan sta je de oplossing in de weg. In elk geval belet je jezelf dan om er wat aan te doen. Klinkt hard, maar ik heb gezien dat het vaak zo werkt. Verderop staan 7 simpele en direct toepasbare tips die winst opleveren.

2. Samenwerking

Communiceren en samenwerken gaan hand in hand. Het één is nodig voor het ander, en omgekeerd. Heel vaak heb ik tijdens de loop van mediations of in coachings van de mensen zelf gehoord: “Eigenlijk komt het erop neer dat we niet goed hebben gecommuniceerd, en daardoor liep de samenwerking ook niet goed. Hadden we beter naar elkaar geluisterd, dan zouden we hier niet zitten.

Besef hoeveel ellende, tijd en kosten je jezelf en anderen bespaart door goede communicatie niet te zien als een modetrend, maar als een tool voor goed samenwerken. Of beter nog: als een zinvolle investering die het team ontzettend veel oplevert in de onderlinge samenwerking.

3. Omgaan met fricties

Wat ik in mijn praktijk als arbeidsmediator vooral heb geleerd is dat de meeste mediations voorkómen kunnen worden. Ik bedoel: dat de meeste fricties op het werk niet hoeven te escaleren tot een conflict waar de betrokkenen samen niet meer uit komen. Fricties zijn er om te worden opgelost.

En ja, ze zijn ook een kans. Want onderlinge spanning, of een meningsverschil, kan leiden tot beweging, onderling begrip, nieuwe visies en uitkomsten, en daarmee tot een hechtere band en wederzijds respect. Een ideaalsituatie? Klopt, maar daar mag nog iets achter: een ideaalsituatie die in principe door iedereen te bereiken is. De 7 tips die straks volgen helpen je daarbij.

En……

De thema’s hierboven zijn drie van de vijf kernthema’s van het Social Fitness concept van Darwin on the Job. Want binnen dat concept zijn er nóg twee, die als het ware als ‘gordels’ rondom die drie andere thema’s liggen: Integriteit en Persoonlijke Ontwikkeling. Vanuit Darwin on the Job zullen we in volgende blogs en in podcasts specifieke aandacht aan deze vijf kernthema’s en een serie daaronder vallende sub-thema’s geven, zodat jij en je collega’s daar jullie voordeel mee kunnen doen.

Social Fitness Thema's

Hoe zet je het gemakkelijk en succesvol om in winst? 7 actiepunten:

Hier zijn 7 dingen die je kunt doen als er teambreed iets niet lekker loopt op een of meer van de drie bovengenoemde thema’s.

 1. Kijk goed en luister écht naar elkaar, zodat je ziet en hoort.
 2. Herken je iets dat teambreed niet lekker loopt in de communicatie, de samenwerking of de manier waarop er met fricties wordt omgegaan? Check dan of het inderdaad zo is, door erover te praten met de betrokkenen. En als ook zij het zo ervaren: erken dan dat er iets kan of moet worden opgelost.
 3. Zie dat niet als een probleem maar als een kans, en koppel daar oplossingsgerichte acties aan.
 4. Praat met elkaar zonder het onderwerp te ontwijken, geef feedback en sta open voor feedback. Begin waar mogelijk/nodig (ook) bij jezelf.
 5. Bespreek eventuele gezamenlijke acties met de betrokkenen c.q. het team. Beslis zo veel mogelijk in onderling overleg en met gezamenlijke instemming over wat jullie als team gaan doen. Geef daarbij ruimte voor inbreng, en zorg voor draagvlak.
 6. Maak wat jullie doen concreet, leg het vast, zorg dat het uitvoerbaar is, en spreek af hoe en aan de hand van welke meetpunten/criteria jullie de vinger aan de pols houden. Spreek daarbij ook een periode of tijdpad af.
 7. Zorg dat iedereen de informatie heeft die zij/hij nodig heeft.

Gesneden koek? Alleen maar prima, als goede voornemens maar worden omgezet in actie. Tot slot: ga telkens terug naar het eerste punt van dit rijtje.

Handige online tool: Social Fitness Scan

Darwin on the Job heeft een gratis online tool ontwikkeld, die anoniem kan worden gebruikt om oriënterend te peilen hoe de Social Fitness van het team door degene die de tool invult wordt ervaren: de Social Fitness Scan.

De scan geeft je 15 stellingen over de interactie binnen de groep waarvoor je de scan doet. Bijvoorbeeld de afdeling of het team waarin je werkt. Door per stelling een score te geven, geef je aan in welke mate deze volgens jou klopt voor jouw groep. De uitkomsten krijg je in de vorm van een Social Fitness Rapport persoonlijk toegemaild.

Desgewenst kunnen jullie uiteraard ook afspreken dat alle teamleden de scan doen, om de uitkomsten vervolgens met elkaar te bespreken.

Niet wachten; gewoon dóen!

Paul Walters

Founding partner Darwin on the Job. Executive coach.