Gratis Social Fitness Scan

Ontdek hoe Social Fit jouw bedrijf of team is!

Waar is de Social Fitness scan voor?

De scan kijkt naar de interactie en samenwerking in teams of afdelingen. Hoe staat het met zaken als communicatie, sfeer, vertrouwen, verbinding en sociale veiligheid?

De scan bevat 15 stellingen. Met de sliders kun je aangeven hoe het volgens jou ligt in de groep waarvoor je de scan doet.

  • Het is belangrijk dat de scan een zo goed mogelijk beeld geeft. Spits je antwoorden dus niet toe op uitzonderingen of incidenten. Geef aan wat naar jouw beleving de situatie binnen de groep is. Bestaan er grote verschillen binnen de groep? Scoor dan wat je overwegend ziet.
  • Er zijn geen sociaal wenselijke of onwenselijke antwoorden. Scoor bij elke stelling gewoon wat je vindt. De uitkomsten geven jouw beeld van de groep weer. Het rapport met de uitkomst wordt alleen aan jou gemaild.
  • Uiteraard kun je ook collega's aanmoedigen om de Scan te doen!

Wat levert het op?

Vanuit jouw beeld geeft de scan in een thematisch geordend rapport aan je terug hoe het op vijf essentiële Social Fitness gebieden zit met de interactie en samenwerking.

Dat rapport is een handig handvat om dingen aan te pakken in plaats van ze te laten liggen. Darwin on the Job kan je daar desgewenst bij helpen.

Je kunt beginnen!