Gratis Social Fitness Scan

Ontdek hoe Social Fit jouw bedrijf of team is!

Voordat je de Social Fitness Scan doet:

Social Fitness gaat over de interactie tussen mensen in hun werksituatie. Hoe loopt die interactie bij jullie? Hieronder staan 15 stellingen over de interactie binnen een groep waarvoor jij de Scan doet. Bijvoorbeeld jouw afdeling of je team.

Door per stelling een score te geven, geef je aan in welke mate de stelling volgens jou klopt binnen die groep. Je scoort op een schaal van 1 (klopt helemaal niet) t/m 10 (klopt helemaal). Bij elke stelling kun je bovendien aangeven, hoe belangrijk het onderwerp volgens jou is voor de groep. Die wegingsfactor wordt meegenomen bij de bepaling van de uitkomst.

  • Het is belangrijk dat de Scan een zo representatief mogelijke uitkomst geeft. Spits je antwoorden daarom niet toe op uitzonderingen of incidenten, maar geef aan wat naar jouw beleving de situatie binnen de groep is. Bestaan er grote verschillen binnen de groep? Scoor dan wat je overwegend ziet.
  • Let op: je scoort voor de groep, dus de uitkomsten geven jouw beeld van de groep weer.
  • Er zijn geen sociaal wenselijke of onwenselijke antwoorden. Scoor bij elke stelling gewoon wat je vindt. Het rapport met de uitkomst wordt alleen aan jou gemaild.

Uiteraard kun je ook collega's aanmoedigen om de Scan te doen!

Je kunt beginnen!