Organisatieadvies

Een passende oplossing voor je organisatie- of managementuitdaging

Senior organisatieadviseurs

Onafhankelijk

Vertrouwelijk

Betrokken

De wereld verandert continu. Als bedrijf of organisatie wordt je soms geconfronteerd met een vraagstuk waar je zelf niet uitkomt. Een ervaren, onafhankelijke organisatieadviseur kan dan uitkomst bieden.

Onze senior organisatieadviseur helpen op gebied van:

  • Omgaan met reorganisatie (verandering)
  • Bedrijfscultuur verbeteren
  • Patronen doorbreken

Omgaan met reorganisatie

Overal wordt gereorganiseerd, en het lijkt alsof het nooit ophoudt. Het geeft altijd veel onrust: ‘Wat betekent dat voor mij? Voor mijn team? Houd ik mijn baan? Hoezo reorganiseren, het gaat toch prima?’

Er is altijd een goede reden om iets te veranderen.

  • Maar hoe doe je dat, zonder al het goede dat er óók is kwijt te raken? De kennis, teamgeest, motivatie, en trots?
  • Hoe voorkom je dat een reorganisatie een slagveld wordt met louter verliezers?

Het kan: het goede behouden en zelfs versterken, ook in een ingrijpende reorganisatie. Om medewerkerstevredenheid te doen toenemen, en om processen te verbeteren. Maar hoe doe je dat, naast het dagelijkse werk?

De meeste leidinggevenden zijn hier niet voor opgeleid, of hebben er geen tijd voor. Toch is het cruciaal dat zij het doen. Zíj́ moeten immers hun mensen richting geven, en steun.

Onze experts kunnen hen daarin ondersteunen.

Lees bijvoorbeeld: Heelhuids de reorganisatie door… of zelfs met versterkt vertrouwen in elkaar?

Bedrijfscultuur verbeteren

‘Culture eats Strategy for breakfast’ is een bekende uitspraak: het belang van de bedrijfscultuur op het succes van een organisatie wordt snel onderschat.

Ook binnen een organisatie kunnen culturen verschillen tussen bedrijfsonderdelen. Dat kan het ingewikkeld maken om goed samen te werken en de bedrijfdoelen te realiseren.

Lukt het niet om doelstellingen te halen, en lijkt het alsof initiatieven in de organisatie steeds maar stranden? Dan is de bedrijfscultuur mogelijk de oorzaak, of botsende culturen tussen bedrijfsonderdelen.

De oplossing hiervan is een proces van de lange adem. En het lukt alleen als leidinggevenden consequent als rolmodel optreden.

Onze experts hebben ervaring met het uitvoeren van cultuuronderzoek, en kunnen de obstakels identificeren in bedrijfsculturen. Ze begeleiden graag te bewerkstelligen cultuuromslag.

Patronen in de organisatie doorbreken

De Visie, Missie en Doelstellingen zijn beschreven. De organisatie heeft zijn waarden vastgelegd. Er is een organigram. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn beschreven. Kortom, op papier is alles goed geregeld. Maar werkt het in de praktijk ook zo mooi zoals beschreven?

  • Wat als medewerkers zich hier niet in herkennen?
  • Als er een informele werkelijkheid is, die heel anders is?
  • Als niet duidelijk is hoe besluiten worden genomen?
  • Of als genomen besluiten in de praktijk niet worden uitgevoerd?
  • Als leidinggevenden zich niet altijd gedragen conform de vastgelegde waarden?

Het komt vaak voor: afdelingen die hun eigen belang boven het organisatiebelang stellen en slecht samenwerken, onbegrip tussen verschillende organisatie-onderdelen, besluiten die niet of slecht worden uitgevoerd, en ergens in de organisatie stranden.

Een neutrale blik van een buitenstaander kan de oorzaken hiervan blootleggen, en leiden tot interventies die de onderlinge samenwerking bevorderen, en de neuzen in dezelfde richting zetten.

Onze experts hebben veel praktijkervaring bij (inter)nationale bedrijven en kunnen zo’n onafhankelijke blik bieden, en de vervolgstappen begeleiden.

Organisatieadvies bij Darwin on the Job

Onze senior organisatieadviseurs kijken met de ogen van een buitenstaander naar jouw vraagstuk(ken). Ze stellen vragen die intern niet opkomen. Kritisch en betrokken. Zonder belangen.

Wat kun je van ons verwachten?

Adviseurs met ervaring in theorie én praktijk

Geen dikke rapporten die in de la verdwijnen

Analyse, advies én plan van aanpak

Holistische aanpak (multidisciplinaire, geen tunnelvisie)

Komen je talenten (nog) beter tot recht

Implementatie begeleiding / borging

Maak kennis met de organisatieadviseurs

Mr. Wendelien Aletrino

NOBCO/EMCC-geaccrediteerd Executive Coach.
Conflict Coach.
Intervisiebegeleider.

Profiel en contactgegevens →
Paul Walters

Mr. Paul Walters

Trainer Professionele Gespreksvoering.
ADR Certified Conflict Coach.
Coördinator trainingen.
Founder Social Fitness™ Concept.

Profiel en contactgegevens →

Interesse in organisatieadvies?

Plan een vrijblijvend intakegesprek in. Tijdens dit gesprek maak je kennis met de organisatieadviseur(s).

Indien er een goede klik is stellen we een traject op maat voor en gaan we direct aan de slag!

Anita Regout

Anita Regout
Customer success manager

Interesse in organisatieadvies?

Plan een vrijblijvend intakegesprek in. Tijdens dit gesprek maak je kennis met de organisatieadviseur(s).

Indien er een goede klik is stellen we een traject op maat voor en gaan we direct aan de slag!

Bel ons via 085 130 87 68 of mail advies@darwinonthejob.nl.

Anita Regout

Anita Regout
Customer success manager