Onderzoek Ongewenst Gedrag

Signalen over ongewenst gedrag? Laat onafhankelijk onderzoeken wat er onder de mensen leeft. Wij starten binnen 2 weken.

Vertrouwelijk en veilig

Senior onderzoekers

Volgens wetenschappelijke methodieken

Verantwoordelijk voor veilige werksituatie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een veilige werksituatie. Dat betreft ook de sociale en psychologische veiligheid. Interne verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij leidinggevenden en HR.

Ongewenst gedrag op het werk tast de veiligheid aan en brengt schade toe aan mens (bedreigd werkklimaat, angst, gezondheid) en organisatie (uitval en vertrek van medewerkers, reputatie, financieel, aansprakelijkheid).

Als directie, leidinggevende of HR professional kunt u bovendien worden aangesproken op interne verantwoordelijkheid.

Zijn er signalen over ongewenst gedrag?

Laat zo snel mogelijk onafhankelijk onderzoeken wat er onder de mensen leeft. Darwin on the Job voert graag het onderzoek voor u uit.

Wat ervaren de mensen precies, hoe ervaren zij dat, en welke effecten heeft het bij hen? Wat gebeurt er verder onder de oppervlakte? Deze en andere vragen worden gesteld en beantwoord.

Zo voelen mensen zich gehoord, serieus genomen en voedt u het vertrouwen. Ook krijgt u een helder beeld van wat er leeft, en kunt u gefundeerd maatregelen nemen als dat nodig is.

"Prettige mensen van Darwin on the Job. Ze weten waar ze het over hebben en stelden iedereen in staat om veilig en vrijuit te praten. Dat heeft een voor ons bruikbaar resultaat opgeleverd."

Welk gedrag is ongewenst?

Ongewenst gedrag is geen universeel begrip. Wat aanvaardbaar is voor de een kan voor de ander ongewenst zijn. Ongewenst gedrag kan ook te maken hebben met cultuur (team, afdeling, organisatie, sector).

Over het ongewenst en schadelijk zijn van de volgende gedragingen bestaat breed overeenstemming:

 • Intimidatie, pesten, uitsluiting
 • Verbale of fysieke agressie
 • Discriminatie en racisme
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer onderzoek bij ongewenst gedrag?

 • U krijgt meldingen of klachten over ongewenst gedrag
 • Mensen worden ziek vanwege psychologische onveiligheid
 • U heeft helder beeld nodig, zodat u doelgericht iets kan doen
 • Preventief: u weet eigenlijk niet precies het ervoor staat met de sociale en psychologische veiligheid en wilt problemen voorkomen

Waarom een extern, onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren?

 • Mensen praten meer vrijuit
 • U laat zien dat u zorgen en meldingen over ongewenst gedrag serieus neemt
 • U krijgt onbevooroordeeld inzicht in hoe de mensen de situatie beleven
 • U wilt goed gefundeerd maatregelen kunnen nemen
 • Externe onderzoekers zien zaken waar mensen binnen de organisatie blind voor zijn

Onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door Darwin on the Job

Darwin on the Job voert onafhankelijk belevingsonderzoek uit volgens wetenschappelijke methodieken in opdracht van bedrijven en organisaties, met de focus op overheidsinstellingen, zorg en onderwijs.

De methoden die we hanteren voldoen aan de kernvereisten die gelden voor kwalitatief wetenschappelijk onderzoek.

Onze senior onderzoekers kijken met de ogen van een buitenstaander naar de beleving van sociale en psychologische veiligheid binnen uw team of organisatie. Ze stellen vragen die intern niet opkomen. Neutraal, gedegen, vertrouwelijk en veilig.

De onderzoekers werken met op maat gemaakte vragen, die ze in interviews en/of surveys met alle betrokkenen op gelijke wijze hanteren.

Zij inventariseren en analyseren de uitkomsten en werken dit uit in een rapportage met handelingsopties. Bij de analyse hanteren onze onderzoekers een datagedreven aanpak:

 • Kwalitatieve data worden anoniem verwerkt
 • Minder risico op menselijke fouten of bias
 • Relevantere resultaten door ook onzichtbare patronen boven water te halen
 • Heldere visualisaties en eenvoudig te vergelijken data

De rapportage kan vervolgens worden verwerkt in een plan van aanpak voor het vervolg.

Let op: een belevingsonderzoek is geen ‘opsporing/recherche’; geen feitenonderzoek c.q. klachtonderzoek ten behoeve van waarheidsvinding. Het is kwalitatief onderzoek dat zich richt op de beleving binnen de onderzoeksgroep, bijvoorbeeld de beleving van het werkklimaat.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onafhankelijkheid, neutraliteit

We maken de (beleving van) sociale en psychologische veiligheid concreet inzichtelijk

We laten zien welke rol ongewenst gedrag daarin heeft

Bewezen aanpak volgens wetenschappelijke methodieken

Anonieme, datagedreven analyse.

Veilige en vertrouwelijke gespreksomgeving voor alle betrokkenen

"Eerder is hier onderzoek over feiten en incidenten geweest. Het onderzoek van Darwin on the Job ging over onze beleving en zij hebben ook ons hele team gesproken. Daardoor komt het effect nu vanuit de hele groep, dat werkt veel beter."

Maak kennis met onze onderzoekers

Liesbeth Feikema

Dr. Liesbeth Feikema MA LLM

Trainer Integriteitsvraagstukken.
Senior onderzoeker.
Integriteits- en Integraliteitscoach.

Profiel en contactgegevens →
Rik Hospers

Rik Hospers MA MSc

Training, coaching & counseling (teams, individueel).
Senior onderzoeker.
Organisatiecultuur & organisatieprocessen.
Morele leerprocessen, integriteit & leiderschap.

Profiel en contactgegevens →
Saskia Heinen

Mr. Saskia Heinen

Senior onderzoeker.
Autisme consulent en trainer.
Conflict Coach.

Profiel en contactgegevens →

Karim Tazmi

Data analist.
Ondersteunend onderzoeker.
Text mining, interview analyse, tekst netwerk analyse.

Profiel en contactgegevens →
Paul Walters

Mr. Paul Walters

Trainer Professionele Gespreksvoering.
ADR Certified Conflict Coach.
Coördinator trainingen.
Founder Social Fitness™ Concept.

Profiel en contactgegevens →
Anita Regout

Drs. Anita Regout

Trainer Communicatie & Conflicthantering.
Senior onderzoeker.
Customer Success Manager.

Profiel en contactgegevens →
Pieter van der Harst

Drs. Pieter van der Harst

Coach (persoonlijk en teams).
NLP practitioner.
Senior onderzoeker.

Profiel en contactgegevens →

Interesse in onderzoek bij ongewenst gedrag?

Maak vrijblijvend kennis met een van onze onderzoekers en kijk wat we voor jullie kunnen betekenen.

Bel ons via 085 130 87 68 of mail advies@darwinonthejob.nl.

Anita Regout

Anita Regout
Customer success manager
Senior onderzoeker
Direct contact: +31 6 238 04 576