Onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Hoe is de sociale veiligheid in jouw team of organisatie?

Snel starten

Vertrouwelijk en veilig

Senior onderzoekers

Opmaat naar verbetering

Hoe zit het met de sociale veiligheid op de werkvloer? Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag brengt de veiligheidsbeleving van de mensen in beeld en draagt bij aan (herstel van) vertrouwen.

Wanneer is een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag belangrijk?

 • Mensen klagen over gedrag van collega's
 • Er zijn signalen of meldingen op gebied van grensoverschrijdend gedrag of integriteit
 • Mensen melden zich ziek omdat ze zich onveilig voelen in hun werksituatie
 • Je wilt grip krijgen op het gevoel van onveiligheid om er doelgericht met elkaar iets aan te kunnen doen

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is geen universeel begrip, maar onderdeel van cultuur en cultuurbeleving. Wat vinden jullie met elkaar gewenst, aanvaardbaar, en wat niet?

Over het niet aanvaardbaar zijn van bepaalde gedragingen bestaat een brede consensus, bijvoorbeeld:

 • Intimidatie, dominantie, verbaal geweld
 • Pesten, uitsluiten
 • Seksuele intimidatie
 • Racisme, discriminatie
 • Fysiek geweld
 • Verborgen onderdrukking of ongelijke behandeling

Grensoverschrijdend gedrag kan op allerlei plekken in de organisatie zitten, en is vaak onzichtbaar voor een grote groep.

Wat voor de een aanvaardbaar is, hoeft dat niet voor de ander te zijn. Ook de tijdsgeest, sector en context hebben invloed.

Vaak heeft grensoverschrijdend gedrag te maken met de cultuur binnen een team of breder in de organisatie.

Wat is organisatiecultuur?

Organisatiecultuur is de afspiegeling van de normen, waarden en gedragsregels die gedeeld worden door de mensen in de organisatie.

Het is vaak zichtbaar, bijvoorbeeld in omgangsvormen, procedures of rituelen, maar het kan ook in de onderstroom aanwezig zijn.

Meer hierover? Bekijk het artikel: Wat is bedrijfscultuur? 20 definities met elkaar vergeleken

Wat maakt organisatiecultuur belangrijk?

Een positieve organisatiecultuur zorgt voor goede samenwerking, tevreden medewerkers en hoge klanttevredenheid.

Zit het niet goed met je organisatiecultuur, dan krijg je te maken met  ‘gedoe’ op de werkvloer, ontevreden mensen, verloop en verzuim.

Bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag zijn sociale veiligheid en vertrouwen in het geding en vormt schade aan mensen, samenwerking en reputatie een reëel risico.

Meer over reputatieschade: Integriteit: wat kost het, en wat levert het op?

Waarom onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag?

 • Je neemt zorgen en eventuele meldingen over grensoverschrijdend gedrag serieus en pakt daarin verantwoordelijkheid.
 • Je wilt weten hoe de mensen in jouw bedrijf de sociale veiligheid beleven en grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken.
 • Je wilt bepaalde cultuuraspecten veranderen en positieve aspecten juist versterken.

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag is de eerste stap.

"Dit onderzoek heeft bewustwording opgeleverd. Ook door de veilige setting van de interviews. Als je goed weet wat er leeft, kun je daar goed mee omgaan. We integreren het in alles wat we doen."

Wat levert het onderzoek je op?

Je laat zien dat je naar je mensen luistert en hen serieus neemt.

Je laat zien dat je iets met hun zorgen en signalen doet.

Je versterkt vertrouwen en beperkt de kans op reputatieschade.

Je krijgt duidelijk waar een cultuuromslag nodig is en hebt concrete handvatten om deze cultuuraspecten te verbeteren.

Je maximaliseert de kans om cultuurverandering succesvol te realiseren.

Je voorkomt verdere fricties, verloop en verzuim.

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de onderliggende organisatiecultuur is de eerste stap naar verandering. Lees hier: Organisatiecultuur veranderen: eerst duiden en meten, daarna monitoren.

"Eerder is hier onderzoek over feiten en incidenten geweest. Het onderzoek van Darwin on the Job ging over onze beleving en zij hebben ook ons hele team gesproken. Daardoor komt het effect nu vanuit de hele groep, dat werkt veel beter."

Onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door Darwin on the Job

Onze senior onderzoekers kijken met de ogen van een buitenstaander naar de sociale veiligheid en cultuur binnen je team of organisatie. Ze stellen vragen die intern niet opkomen. Gedegen, vertrouwelijk en veilig.

De onderzoekers werken met op maat gemaakte vragen, die ze in interviews met alle betrokkenen op gelijke wijze hanteren.

Zij inventariseren en analyseren de uitkomsten en werken dit uit in een rapportage. Bij de analyse hanteren de onderzoekers een datagedreven aanpak:

 • Kwalitatieve data worden anoniem gekwantificeerd
 • Snellere uitvoering van de analyse
 • Minder risico op menselijke fouten/bias
 • Relevantere resultaten door ook onzichtbare patronen boven water te halen
 • Heldere visualisaties en makkelijk te vergelijken data o.b.v. (on)gedefinieerde groepen

De rapportage kan vervolgens worden verwerkt in een plan van aanpak voor het vervolg, met een stappenplan voor borging van de resultaten.

Wat kun je van ons verwachten?

We zorgen voor een vertrouwelijke en veilige gespreksomgeving.

We maken de (beleving van) sociale veiligheid en organisatiecultuur concreet inzichtelijk.

We laten zien wat er in het team of de organisatie speelt en welke rol de cultuur daarin heeft.

Interesse in onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag?

Maak vrijblijvend kennis met een van onze onderzoekers en kijk wat we voor jullie kunnen betekenen.

Anita Regout

Anita Regout
Customer success manager
Senior onderzoeker
+31 6 238 04 576

Maak kennis met onze onderzoekers

Liesbeth Feikema

Dr. Liesbeth Feikema MA LLM

Trainer Integriteitsvraagstukken.
Senior onderzoeker.
Integriteits- en Integraliteitscoach.

Profiel en contactgegevens →
Rik Hospers

Rik Hospers MA MSc

Training, coaching & counseling (teams, individueel).
Senior onderzoeker.
Organisatiecultuur & organisatieprocessen.
Morele leerprocessen, integriteit & leiderschap.

Profiel en contactgegevens →
Saskia Heinen

Mr. Saskia Heinen

Senior onderzoeker.
Autisme consulent en trainer.
Conflict Coach.

Profiel en contactgegevens →

Karim Tazmi

Data analist.
Ondersteunend onderzoeker.
Text mining, interview analyse, tekst netwerk analyse.

Profiel en contactgegevens →
Paul Walters

Mr. Paul Walters

Trainer Professionele Gespreksvoering.
ADR Certified Conflict Coach.
Coördinator trainingen.
Founder Social Fitness™ Concept.

Profiel en contactgegevens →
Anita Regout

Drs. Anita Regout

Trainer Communicatie & Conflicthantering.
Senior onderzoeker.
Customer Success Manager.

Profiel en contactgegevens →
Pieter van der Harst

Drs. Pieter van der Harst

Coach (persoonlijk en teams).
NLP practitioner.
Senior onderzoeker.

Profiel en contactgegevens →

Interesse in onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag?

Maak vrijblijvend kennis met een van onze onderzoekers en kijk wat we voor jullie kunnen betekenen.

Bel ons via 085 130 87 68 of mail advies@darwinonthejob.nl.

Anita Regout

Anita Regout
Customer success manager
Senior onderzoeker
+31 6 238 04 576