Wat struisvogels en ondernemers vooral níet doen

Paul Walters

Founding partner Darwin on the Job. Executive coach.
Struisvogel DARWIN ON THE JOB

Dit artikel verscheen eerder op randstad-mtc.nl.

Geen struisvogel die z’n kop in het zand steekt bij gevaar. Zou dat wèl zo zijn, dan zou Darwin zich nog eens goed achter zijn oren moeten krabben. Want overleven tussen hongerige hyena’s door gewoon niet te kijken, dát is er echt niet bij. Struisvogels doen veel slimmere dingen, en daardoor overleven ze. Ondernemers doen dat ook. Geen reden dus voor Darwin om zich ongerust te maken over zijn theorie, en ook niet over ondernemers. Wat doen ze wél?

Concurrentie: survival of the fittest

Zou Darwin beseft hebben dat zijn concept van survival of the fittest niet alleen in jungles, woestijnen en oceanen geldt, maar ook in de arena van concurrentie? Reken maar. De natuur is één gigantische kluwen van concurrentie, gedreven door the urge to survive.

Concurrentie in de natuur is meedogenloos, maar tegelijk ook waardenvrij. Onze samenleving is daar onderdeel van, ook al lijkt het hebben van normen en waarden een specifiek menselijke eigenschap. Maar in feite past het allemaal gewoon binnen Darwin’s concept: wie in de gegeven omstandigheden het meest geschikt is om overeind te blijven, overleeft. Vraag het een ondernemer, en hij weet meteen wat je bedoelt.

Optimale interactie voor mensen die samenwerken: social fitness

Gaat het om samenwerken, dan zullen medewerkers die goed in staat zijn tot interactie het best functioneren in een samenwerkingsverband. Dan heb je het over sociale vaardigheden: social fitness. Iedereen binnen een samenwerkingsverband moet optimaal ‘social fit’ zijn. Bijvoorbeeld binnen een afdeling of een team, maar ook binnen incidentele samenwerkingssituaties zoals een groepsoverleg of een teamvergadering. Ook bij omgaan met spanningen op de werkvloer is social fitness van medewerkers essentieel: hoe vaardiger mensen zijn om goed met onderlinge spanningen om te gaan, des te beter zullen ze in hun vel zitten en des te meer voldoening en succes ze zullen hebben in hun werk.

Ook ondernemers overleven tussen de hyena’s

Ook ondernemers vallen onder Darwin’s concept. Ze hebben talloze overlevingsstrategieën, passend bij de omstandigheden. Lean and mean zijn bijvoorbeeld. Efficiënter en sneller zijn dan anderen. Agility. Inspelen op niches. Innovatief en pro-actief zijn, samenwerken, noem maar op.

Wie hard kan lopen overleeft waar snelheid belangrijk is, zoals een struisvogel in de savanne. Een team dat slim organiseert en goed samenwerkt, overleeft waar geen individu het in z’n eentje zou redden. Denk aan een termietenheuvel. Wie verstandig omgaat met zijn body, overleeft waar een gezond lijf een primaire overlevingsvoorwaarde is. En dat laatste is vrijwel overal het geval.

Als bedrijf moet je je ‘body’ gezond houden

Beschouw de mensen in het bedrijf als de body van de onderneming. Voor je mensen zorg je goed, zodat die body gezond en sterk blijft. Fit for survival in de concurrentiestrijd op de markt van vraag en aanbod.

Om als bedrijf fit te blijven, train je je mensen. Je geeft ze kansen om zich ook op het gebied van social fitness voortdurend verder te ontwikkelen in steeds veranderende omstandigheden. Je voorziet ze van handvatten en tools om goed met elkaar te communiceren op het werk. Je stelt ze via workshops en rollenspelen in de gelegenheid hun sociale vaardigheden te versterken, en om zelf onderlinge spanningen en fricties op te lossen.

Je hebt dus een keuze. Je hoeft dat natuurlijk niet allemaal zelf te doen. Het is onze passie om bedrijven en organisaties hierin te ondersteunen en zo bij te dragen aan hun succes. Hoe we zelf overleven? Door vanuit onze expertise en ervaring geschikt te zijn (‘fit’ , in Darwins termen) om medewerkers te trainen en te ondersteunen om in doorlopend veranderende omstandigheden continu social fit te zijn.

Hoe overleven bedrijven in de natuurlijke concurrentiestrijd?

Sommige mensen stoppen helaas wél de kop in het zand als er gevaar dreigt. Overleven ze dat? Alleen als ze geluk hebben. Bijvoorbeeld als de hyena’s op dat moment nét even geen honger hebben. Maar hyena’s zijn heel hongerige dieren.

In de gegeven omstandigheden moet je dus slimmer zijn dan je concurrenten. Ook als ondernemer zorg je daarvoor. Je hebt een keuze: de kop in het zand steken en steeds harder gaan roepen, of je mensen laten trainen om doorlopend social fit te blijven. Zo help je je organisatie om te blijven bloeien in Darwin’s struggle to survive.

Paul Walters

Founding partner Darwin on the Job. Executive coach.