Telefonisch spreekuur 1 t/m 9 december over Integriteit (kosteloos)

Paul Walters

Founding partner Darwin on the Job. Executive coach.
Logo Week van de Integriteit

Over de Week van de Integriteit

De Week van de Integriteit is een initiatief van ICC Nederland (International Chamber of Commerce Nederland).

Darwin on the Job is partner van ICC Nederland in de Week van de Integriteit.

“De Week van de Integriteit is het jaarlijkse multi-stakeholder initiatief dat tot doel heeft om kennisuitwisseling te stimuleren en het debat over integriteit te bevorderen. Tal van partners uit het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en onderwijs- en maatschappelijke instellingen organiseren hun eigen activiteiten gedurende de Week van de Integriteit. Het hele jaar door vinden kennisbijeenkomsten plaats. Een integere samenleving is een verantwoordelijk van ons allemaal. De Week vindt plaats van 1 t/m 9 december, in aanloop naar de VN Anti-corruptie dag.”

Gratis telefonisch spreekuur met Liesbeth Feikema en Rik Hospers

Tijdens de Week van de Integriteit bieden Liesbeth Feikema en Rik Hospers dagelijks een gratis telefonisch spreekuur aan over implementatie van integriteits- of gedragscode binnen uw organisatie, of voor vragen over integriteitskwesties in uw organisatie.

Liesbeth Feikema

Liesbeth Feikema is Affiliate Trainer en Coach bij Darwin on the Job. Ze doet al meer dan 15 jaar onderzoek naar integriteit, en is als Affiliated Researcher verbonden aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Ze heeft (internationale) praktijkervaring met integriteitsvraagstukken. Haar benadering van het spanningsveld tussen het formele en informele, het organisatorische en persoonlijke, het rationele en het emotionele bij integriteitsvraagstukken is ‘integraal’ en systemisch. Ze betrekt hierbij de brede context waarin concrete vragen zich voordoen.

Rik Hospers

Rik Hospers is Affiliate Trainer en Coach by Darwin on the Job. Hij benadert integriteit vanuit de thema’s verbinding en dialoog tussen mensen. Hoewel integriteit vaak zijn beslag krijgt in regels en compliance, zullen deze alleen worden nageleefd als er oog is voor wederzijdse belangen en waarden. Organisaties die ‘verbinding’ weten te operationaliseren in gedeelde geleefde waarden en een medemenselijke houding zullen beter in staat zijn ‘integriteit’ van ‘compliance risk’ om te vormen tot motivator en groeimotor.

Zij praten graag met u over vragen als:

  • Hoe breng ik integriteit tot leven in mijn organisatie?
  • Hoe ga ik met specifieke integriteits- en ethische dilemma’s om?
  • Hoe kan ik als leider integriteit concreet vormgeven?
  • Maar ook: hoe ga ik om met vragen binnen de organisatie op integriteitsgebied?

Data en tijden telefonisch spreekuur

  • Vrijdag 2 december van 15.00 tot 17.00 uur: Liesbeth
  • Maandag 5 december van 15.00 tot 17.00 uur: Rik
  • Dinsdag 6 december van 15.00 tot 17.00 uur: Liesbeth
  • Woensdag 7 december van 15.00 tot 17.00 uur: Rik
  • Donderdag 8 december van 10.00 tot 12.00 uur: Liesbeth

Telefoonummer Liesbeth: +31 6 30 64 39 11

Telefoonnummer Rik: +31 6 12 32 27 06

Paul Walters

Founding partner Darwin on the Job. Executive coach.