Stage AV-specialist (september 2021 – januari 2022)

AV-specialist stageplek

Wat we bieden

 • Ervaring opdoen met een mix van video’s editen en opnemen (+/- 4 dagen per week)
 • Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit
 • Contact met begeleiders vanuit verschillende disciplines met een brede maatschappelijke ervaring (AV, marketing, ondernemen, juridisch)
 • Gelegenheid om zelfstandig te werken
 • Comfortabele, goed ingerichte werkruimte en werkplek
 • Beschikbaarheid van de benodigde hardware en software
 • Gezellige brasserie beneden in het gebouw

Wat we vragen

 • Meerderjarig en in regio Rotterdam/Den Haag/Leiden/Delft
 • MBO AV – niveau 4, 3e jaars (of vergelijkbaar ervaren/gekwalificeerd)
 • Hoge mate van betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef
 • Beheersing van Adobe CC, i.h.b. PremierePro en AfterEffects vereist
 • Beheersing Adobe Illustrator en Photoshop is een pré
 • Naast editing-vaardigheden ook ervaring met opnemen van video’s
 • In staat en bereid om zelfstandig te werken
 • Proactief, creatief, denken in oplossingen
 • Enthousiast / Schouders-eronder mentaliteit
 • Kunnen houden van overzicht en in staat tot goed plannen
 • Nauwkeurig en netjes werken
 • Sociaal vaardig /gemakkelijk in de omgang

Over ons

Darwin on the Job werkt voor organisaties die bevlogenheid en welbevinden van hun mensen centraal stellen, in het belang van gezamenlijk succes. Met een slimme mix van e-learnings en offline trainingen, workshops en coachings realiseren we een succesvolle samenwerking tussen hoogopgeleide professionals. We zijn een erkend leerbedrijf.

Interesse in deze stage?

Mail je CV, motivatiebrief en een link naar je beste en/of meest relevante werk (Vimeo, YouTube) naar info@darwinonthejob.nl.

Heb je vragen? Bel Paul Walters: 06 51 17 05 16.

Enkele specifieke punten

 • Van onze stagiaires verwachten wij dat ze geheimhouding betrachten over alle niet-openbare informatie die hun kenbaar wordt over onze onderneming, relaties, bedrijfsvoering en aanbod, en dat ze zich niet negatief over onze onderneming, relaties, bedrijfsvoering of aanbod zullen uitlaten.
 • De intellectuele eigendom van alles wat de stagiair in het kader van de stage voortbrengt, ontwikkelt of bewerkt, zal van meet af aan uitsluitend en geheel berusten bij Darwin on the Job.
 • De stagiair gebruikt geen eigen gegevensdragers in onze hardware, bezoekt daarmee geen digitale locaties die als niet-veilig of als risico-locaties kunnen worden aangemerkt, gebruikt onze software, hardware en informatie alleen ten behoeve van haar/zijn stage-activiteiten voor ons, maakt geen kopie van gegevens zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande instemming en overhandigt ons bij einde stage prompt alle in het kader van de stage verworven/ontwikkelde gegevens (incl. broncodes, wachtwoorden, etc.) zonder daar kopie van of toegang toe te houden.
 • Wij bieden de stagiair een werkplek in een goed gestructureerd multifunctioneel gebouw. Wij houden ons aan de geldende regels inzake hygiëne, brandveiligheid en inbraakveiligheid. Wij verwachten dit ook van de stagiair, alsmede dat deze zorgvuldig en naar behoren omgaat met de software, hardware en faciliteiten die wij hem/haar ter beschikking stellen.
 • De stagiair zal contacten hebben met onze trainers. In die contacten moet de stagiair zich vriendelijk en hulpvaardig op kunnen stellen en er netjes en verzorgd uitzien.

Jaap van Leent

Bij Darwin on the Job houd ik mij bezig met het Social Fitness Platform, Strategie en Promotie.