dotj-karim-min

Contact

info@darwinonthejob.nl
085 130 87 68

Karim Tazmi

Data analist.
Ondersteunend onderzoeker.
Text mining, interview analyse, tekst netwerk analyse.

Hoe kun je kwalitatieve gegevens kwantificeren? Met deze vraag houdt Karim zich bij Darwin on the Job bezig. Hij ondersteunt de onderzoekers bij hun analyses – bijvoorbeeld wanneer er tientallen (geanonimiseerde) interviews met elkaar moeten worden vergeleken op overeenkomsten en verschillen tussen (on)gedefinieerde groepen mensen. Met handige software tovert Karim interviewverslagen om in nuttige inzichten en overzichtelijke visualisaties.