Wat is Teamcoaching en Wanneer is het Nuttig?

wat is teamcoaching

Waarschijnlijk weet jij als professional maar al te goed dat efficiënt werken in teams nogal een uitdaging kan zijn. Binnen het ene team werken mensen moeiteloos met elkaar samen en produceert het team consequent de gewenste resultaten, terwijl andere teams om de één of andere reden maar blijven onderpresteren, of pas op gang komen wanneer er continu iemand bovenop blijft zitten.

In dergelijke gevallen kan teamcoaching een uitkomst bieden. Met een teamcoach worden de onderliggende problemen boven water gebracht, en zorg je ervoor dat het team beter gaat samenwerken en zijn doelen bereikt. In dit artikel maken we inzichtelijk wat teamcoaching inhoudt en in welke situaties deze vorm van coaching nuttig kan zijn.

Wat is teamcoaching?

Op teamcoaching bestaan verschillende visies, en als gevolg daarvan bestaan er verschillende aanpakken, maar in de kern draait het altijd om het team in staat stellen beter samen te werken. Dit proces omvat o.a. het inzichtelijk maken van problemen en spanningen binnen het team, en het bespreekbaar maken van deze problemen met als doel ze zoveel mogelijk weg te nemen.

Alle teamcoaches van Darwin on the Job zijn ervaren professionals. Als outsider hebben zij een frisse blik op het team en de rol van dat team binnen de organisatie, en als voor dit doel opgeleide experts weten zij welke vragen zij moeten stellen om patronen, verstoringen en spanningen binnen het team te doorgronden. Op die manier brengen ze de onderliggende problematiek in kaart.

Vervolgens gaan zij aan de slag om deze problematiek samen met het team op te lossen. Hierbij maken zij gebruik van verschillende aanpakken, zoals dialoog over de onderlinge dynamiek, praktische oefeningen en concrete aansporingen en uitdagingen. Verder ligt er een sterke focus op zelfreflectie. Een nieuwe cultuur en dynamiek binnen een team kun je immers niet van bovenaf opleggen; dit moet van binnenuit komen.

Het kan natuurlijk nogal wat spanning opleveren wanneer onderlinge problemen of frustraties tussen teamleden openlijk worden besproken. De gemoederen kunnen dus al snel oplopen. Onze ervaren teamcoaches zorgen ervoor dat de gesprekken desondanks op een veilige en professionele manier gevoerd blijven worden. Bovendien gaan zij vertrouwelijk om met de informatie die in dit proces naar boven komt.

Omdat het veranderen van de dynamiek binnen een team nogal wat vergt, bieden wij ook nadien nog ondersteuning aan de teams die wij helpen. Wij blijven de doelstellingen van het team zoveel mogelijk faciliteren. Om ervoor te zorgen dat teams niet weer terugvallen in de oude situatie, bieden wij uitgebreide vervolgacties en nazorg. Dit hele proces gebeurt in goed overleg met de opdrachtgever.

Wanneer kan teamcoaching nuttig zijn?

Teamcoaching is een ontzettend handig middel om spanning en problemen binnen een team op te lossen, en ervoor te zorgen dat het volledige potentieel van een team wordt gerealiseerd. Toch betekent dit niet dat je teamcoaching moet inzetten voor ieder team dat incidenteel onderpresteert (al was het maar omdat je je dat waarschijnlijk niet kan veroorloven). In de volgende situaties raden we teamcoaching van harte aan.

Situatie #1: Een team bestaat uit betrouwbare professionals, maar blijft toch onderpresteren

Een team dat onderpresteert is natuurlijk altijd iets om te vermijden, maar onderpresteren ligt niet altijd aan de cultuur binnen een team. Het kan ook simpelweg zijn dat een team bovengemiddeld veel individuele onderpresteerders bevat. De kans is dan groot dat het probleem niet zozeer bij het team zelf, als wel bij deze individuele teamleden ligt.

Wanneer je je wel zorgen moet maken over de teamdynamiek, is wanneer een team onderpresteert terwijl de (meeste) individuele teamleden in het verleden altijd goed gefunctioneerd hebben. Wanneer mensen in een team slechter gaan presteren dan zij in het verleden in andere teams of individueel deden, ligt het probleem dus eerder bij de samenwerking en de teamdynamiek.

In dat laatste geval kan teamcoaching winst opleveren, want het verbeteren van de samenwerking en dynamiek binnen een team is precies het doel van teamcoaching. In het eerste geval zal teamcoaching doorgaans echter minder uitkomst bieden, en zullen juist acties op het niveau van de individuele teamleden zinvoller zijn.

Situatie #2: Er is bekend dat de sfeer binnen een team niet goed is

Vaak is onderpresteren hetgeen dat werkgevers laat weten dat het niet goed zit binnen een team, maar dat is niet altijd het geval. Het kan ook zijn dat er signalen van een onprettige werksfeer binnen een team zijn. Zulke signalen kunnen de vorm aannemen van geroezemoes in de wandelgangen, maar bijvoorbeeld ook de vorm van officieel ingediende klachten.

Ook dit is natuurlijk een teken dat er iets niet goed gaat binnen het team. Een onprettige sfeer binnen een team kan zorgen voor veel stress en spanning bij de individuele teamleden, wat hun werkplezier en hun productiviteit bepaald niet ten goede zal komen. Teamcoaching kan in dit geval dus nuttig zijn, omdat het probleem ook hier bij spanning binnen het team ligt.

Zijn spanningen binnen je team niet jouw probleem als werkgever c.q. leidinggevende, zolang de slechte sfeer maar niet tot onderpresteren leidt? Integendeel. Niet alleen dient een werkgever c.q. leidinggevende zorg te dragen voor een prettige werksfeer uit zorg voor de werknemers, maar de werkgever/leidinggevende heeft zelf ook daadwerkelijk baat bij een goede sfeer. Wellicht lijkt het team niet te onderpresteren vergeleken met de rest van de organisatie, maar een team waarbinnen een negatieve spanning heerst, vervult nooit zijn maximale potentieel. Teamcoaching kan ook in zo’n geval dus voor hogere productiviteit zorgen.

Wanneer is teamcoaching niet zo nuttig?

Zoals gezegd is teamcoaching is een ontzettend handig middel, maar het lost niet ieder probleem rondom de productiviteit van een team op. In de volgende situaties zal teamcoaching minder doen om de situatie te verbeteren, en is een ander middel geschikter.

Situatie #1: Het probleem ligt in een onjuiste ‘match’ tussen taken en competenties

We stipten het eerder al aan: wanneer een team slecht presteert, kán dit natuurlijk liggen aan de samenwerking en dynamiek binnen dat team, maar het hoeft niet. Het kan ook liggen in een onjuiste ‘match’ tussen de aan medewerkers opgedragen taken enerzijds en de competenties van die medewerkers anderzijds. Als daarin geen goede aansluiting is leidt dit tot tegenvallende resultaten en, niet onbelangrijk, mogelijk ook tot weerstand en frustraties bij de mensen die je voor de taken hebt ingezet. Dit probleem kun je niet oplossen via teamcoaching, want het probleem ligt niet op teamniveau.

Situatie #2: Het probleem ligt bij het management

Een onderpresterend team is een team dat erin tekort schiet om de voor dat team gestelde doelen te behalen. Dat kan natuurlijk komen doordat een team niet naar behoren functioneert, maar het kan ook komen doordat de voor het team gestelde doelen simpelweg niet realistisch zijn, het team niet goed aangestuurd wordt of niet goed gefaciliteerd wordt vanuit het management. Kortom: het probleem kan ook bij het management liggen.

Wanneer een manager (of een gehele managementlaag) een verkeerd beeld heeft van waar een team toe in staat is, kan het zijn dat een team onevenredig zwaar belast wordt. Dit komt bijvoorbeeld voor bij managers die weinig ervaring hebben met het werk dat op productieniveau wordt

uitgevoerd binnen een bedrijf. Dit geeft uiteraard problemen. De oplossing voor die problemen begint bij het versterken van inzicht en vaardigheden van je management.

Samen aan de slag met een Teamcoach?

Darwin on the Job heeft diverse ervaren teamcoaches die klaar staan om met jou team(s) aan de slag te gaan. Zij werkten onder meer voor organisaties en bedrijven in de zorg (Achmea, Zilveren Kruis, Interpolis, ASVZ), overheid (EZK, Buza, BZK), multinationals (Shell, KLM), onderwijs (TU Delft, UU) en vele  MKB/scale-ups (StuDocu, Peoplefinders).

Lees hier hoe teamcoaching bij ons werkt.

Gelijk aan de slag? Neem dan contact op.