5 Voordelen van Teamcoaching

voordelen teamcoaching

Wanneer er binnen jouw bedrijf een team is dat onderpresteert, kan teamcoaching een uitkomst bieden. Dit is een proces waarbij een professionele teamcoach samen met het team de problemen en spanningen in kaart brengt die ervoor zorgen dat het team niet naar behoren functioneert. Vervolgens wordt er alles aan gedaan om deze problemen op te lossen.

In de praktijk is ieder team natuurlijk anders, en zijn er dus ook tal van oorzaken waardoor een team zou kunnen onderpresteren. Voor wat voor soort problemen is teamcoaching de juiste oplossing? Dat vertellen we je in dit artikel, en we zetten voor je uiteen welke winst je met deze vorm van coaching kunt bereiken.

Voordeel #1: Teamcoaching verbetert de sfeer op de werkvloer

Een team dat onderpresteert is eigenlijk een team dat niet de productiviteit weet te leveren die je, gezien de vaardigheden van de individuele teamleden, zou verwachten. Wanneer het probleem niet bij de samenwerking en dynamiek binnen het team ligt, maar bij de vaardigheden of ervaring van de individuele werknemers, is er eerder spraken van individueel onderpresteren en niet zozeer van onderpresteren door het team.

Dit kan tal van verschillende achtergronden hebben, maar vaak speelt onderlinge spanning tussen leden van het team een rol. Interpersoonlijke problemen veroorzaken een hoop wrijving wanneer je met iemand moet samenwerken, en op die manier zorgt spanning tussen medewerkers voor een terugval in hun productiviteit. Als je geen goede verstandhouding met een ander teamlid hebt, verloopt de onderlinge communicatie ook minder soepel. Verder zullen deze teamleden het contact met elkaar proberen te minimaliseren, ook wanneer communicatie eigenlijk nodig is om een opdracht of project tot een goed einde te brengen.

Daarnaast worden individuele medewerkers over de hele linie minder productief wanneer zij spanning op het werk ervaren. Dergelijke spanningen maken dat zij zich onprettig voelen op het werk. Dit zorgt voor stress, en stress is bijzonder slecht voor de productiviteit van werknemers. Op de korte termijn verschilt het sterk hoe mensen met stress omgaan, maar op de langere termijn zorgt stress bij iedereen voor een verlies aan productiviteit. En bovendien kan het gezondheidsrisico’s en uitval veroorzaken.

Teamcoaching richt zich o.a. op het oplossen van dergelijke interpersoonlijke spanningen binnen een team. Dit laat niet alleen het samenwerkingsproces beter verlopen, maar verbetert ook de sfeer in het team. Dit leidt tot meer tevreden medewerkers, die met een goed gevoel naar hun werk gaan; medewerkers met inzet, voldoening en succes in hun werk.

Voordeel #2: Teamcoaching legt inefficiënties bloot die je zelf nooit had ontdekt

Samenwerking in een team is een complex proces, waar veel verschillende mensen bij betrokken zijn. Een teamproces bestaat uit een keten van schakels, en wanneer uiteindelijk blijkt dat er iets mis is in dat proces, kan dat aan allerlei verschillende schakels liggen. Dat maakt het ook zo lastig om erachter te komen waar de knelpunten zitten bij een onderpresterend team.

Een professionele teamcoach is getraind om precies dit te ontrafelen en zichtbaar te maken. Door het voeren van gesprekken, het stellen van de juiste vragen en het aandachtig analyseren van het team, komt een teamcoach achter de moeilijkheden en problemen die aan het functioneren van een team in de weg staan. Dit kan je in de toekomst een boel productiviteitswinst opleveren, en niet alleen voor dit specifieke team.

Vaak komen er namelijk knelpunten, spanningen of andere inefficiënties naar voren die bij managers wellicht niet eens zouden opkomen, en die anders dus nooit boven water waren gekomen. Niet alleen betekent dit dat je eindelijk kunt gaan werken aan de dynamiek binnen het team waar het misging, maar het betekent ook dat je deze specifieke knelpunten in de toekomst niet meer over het hoofd zal zien. Je wordt dus als leidinggevende zelf beter in het oplossen van spanningen binnen je team.

Voordeel #3: Teamcoaching verkleint de kans om terug te vallen in oude patronen

Veel lezers zullen het wel eens hebben meegemaakt; je ging naar een training of coaching die op dat moment je ogen leek te openen, en die aanvankelijk een grote impact op de deelnemers leek te hebben. Enkele maanden later was iedereen echter weer volledig teruggevallen in oude patronen, en bleek de geboekte productiviteitswinst maar tijdelijk te zijn. Patronen zitten vaak erg diep ingesleten, en die doorbreek je doorgaans niet met een coaching van een middagje.

Teamcoaches -in ieder geval de professionals van Darwin on the Job- zijn zich van dit gevaar bewust, en houden hier rekening mee. Daarom laten zij het niet bij een paar meetings, maar voorzien zij in een structureel traject en nazorg om ervoor te zorgen dat het betreffende team z’n winst vasthoudt.

Tijdens de teamcoaching worden bepaalde doelen opgesteld voor het team, waarvan het de bedoeling is dat deze behaald worden. Wij houden daar niet op, maar blijven het halen van die doelstellingen zoveel mogelijk faciliteren, en bieden hulp waar dat nodig is. Onze teamcoaches kunnen vanuit hun kennis en ervaring goed inschatten welke vervolgstappen hiervoor nodig zijn.

Voordeel #4: Teamcoaching vergroot de zelfkennis van je teamleden

Als er één ding ontzettend gevaarlijk is voor een organisatie, dan is het wel mensen die zichzelf overschatten. Iemand die zichzelf overschat, weet niet wat zijn of haar beperkingen zijn, en weet dus niet goed welke taken hij of zij wel of niet aankan, en wanneer er beter om hulp kan worden gevraagd. Zelfoverschatting kan tot grove fouten leiden, die flinke financiële gevolgen kunnen hebben en misschien zelfs tot aansprakelijkheid. Iets om te vermijden dus.

Teamcoaching helpt hierbij, omdat bij deze vorm van coaching een grote nadruk op zelfreflectie wordt gelegd. De leden van een team wordt een spiegel voorgehouden. Door het analyseren van hun functioneren in de groep, leren ze hun eigen sterke en zwakke punten beter kennen, en zijn ze in het vervolg vaak beter in staat om hun eigen kunnen in te schatten.

Dit is natuurlijk gunstig in de context van teamcoaching (het verbeteren van het functioneren van een bepaald team), maar het heeft ook daarbuiten voordelen. De medewerkers om wie het gaat zullen over het algemeen beter kunnen presteren, ook wanneer ze in de toekomst in een ander team of meer zelfstandig gaan werken. Zolang deze werknemer voor jouw organisatie werkt, zul je dus profijt blijven hebben van deze teamcoaching.

Voordeel #5: Teamcoaching leert medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen

Een ander punt waaraan veel aandacht wordt besteedt tijdens teamcoaching, is het nemen van verantwoordelijkheid.

Het willen ontlopen van bepaalde verantwoordelijkheden is menselijk, maar het is ook één van de grootste gevaren voor het functioneren van een bedrijf of organisatie. Wanneer niemand verantwoordelijkheid neemt voor bepaalde processen en projecten, kan er ook niemand worden aangesproken wanneer er op dit gebied iets misgaat, en stapelen misstanden en inefficiënties zich doorgaans op.

Dit vermijd je wanneer medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor wat zij en personen voor wie zij verantwoordelijk zijn doen, en zoals gezegd draagt teamcoaching hieraan bij door de teamleden ook op dit aspect te coachen. Dit is een groot voordeel voor jou, want als werkgever of leidinggevende heb je natuurlijk het liefst medewerkers die hun verantwoordelijkheden niet alleen kennen maar ook nemen.

Samen aan de slag met een Teamcoach?

Darwin on the Job heeft diverse ervaren teamcoaches die klaar staan om met jou team(s) aan de slag te gaan. Zij werkten onder meer voor organisaties en bedrijven in de zorg (Achmea, Zilveren Kruis, Interpolis, ASVZ), overheid (EZK, Buza, BZK), multinationals (Shell, KLM), onderwijs (TU Delft, UU) en vele  MKB/scale-ups (StuDocu, Peoplefinders).

Lees hier hoe teamcoaching bij ons werkt.

Gelijk aan de slag? Neem dan contact op.